Naturschutzgebiet

Auf dem Gebiet der Oberförsterei Torzym wurde im Jahre 2000 ein Naturschutzgebiet "Dolina Ilanki" (Tal von Ilanka) von der Fläche 239,23 ha gegründet.

Landschaftsschutzgebiete

Die Gebiete der Geschützten Landschaft fassen Gebiete um, die wegen der sich auszeichneneden und differenzierten Naturlandschaft sehr wertvoll sind. Sie bieten auch die Möglichkeit für das Befriedigen der Bedürfnisse, die mit dem Tourismus verbunden sind.

Natura 2000

Europejskie Obszary NATURA 2000 są punktu widzenia ochrony przyrody miejscami wyjątkowymi. Obejmują one obszary chronione, których zadaniem jest zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych oraz zapewnienie trwałości florze i faunie Europy. Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Naturdenkmale

Auf dem Gebiet der Oberförsterei Torzym treten die Naturdenkmale in Form von Einzel- oder Gruppenbäumen auf. Man hat auch 2 Flächendenkmäler unterschieden.

Ökologische Nutzflächen

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni: małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. Są one pozostałościami ekosystemów, mającymi znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.