Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Drewno oferowane jest do sprzedaży w dwóch cyklach półrocznych.

Oferta łowiecka

Myśliwi i leśnicy podejmują cały szereg działań, mających na celu ograniczenie szkód wyrządzanych przez zwierzynę (jelenie, sarny, łosie, dziki). Podczas srogich zim dokarmiają oni zwierzęta, minimalizując szkody w uprawach leśnych oraz na polach rolników. Na terenie Nadleśnictwa można spotkać grubą (jelenie, daniele, sarny i dziki) i drobną (zające, bażanty, lisy i borsuki) zwierzynę łowną.

Zagrożenie pożarowe

Pożar to dla roślin i zwierząt najbardziej wyniszczające wydarzenie w lesie. Stan zagrożenia pożarowego obszarów leśnych jest przede wszystkim wynikiem działalności człowieka, nieostrożnym obchodzeniem się z ogniem w lesie lub na gruntach sąsiadujących z lasami. Wielu pożarów można by uniknąć, gdyby ludzie odwiedzający nasze lasy zachowali ostrożność i rozsądek.