Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Edukacja przyrodniczo-leśna stanowi istotny czynnik wspierający zachowanie i ochronę przyrody. Podstawowym zadaniem edukacji przyrodniczej jest kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec problemów ochrony przyrody i leśnictwa. Upowszechnianie wiedzy o środowisku leśnym oraz wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej są sprawami ważnymi.

Osobą koordynującą działania z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej jest mgr inż. Michał Taszarek. Zajęcia terenowe często wspierają koledzy z terenowych służb Nadleśnictwa.
 
Michał Taszarek
Inżynier Nadzoru
tel. +48 68 34 16 273
tel. kom. +48 608 691 825