Projekty i fundusze Projekty i fundusze

Powrót

Projekty i fundusze

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Torzym podejmuje realizację różnych projektów związanych z ochroną środowiska, małą retencją i rekultywacją gruntów. Projekty są finansowane z funduszy Ochrony Środowiska, funduszy Unii Europejskiej i środków własnych RDLP Zielona Góra. W ramach środków pozyskanych z UE w ostatnim okresie w Nadleśnictwie Torzym zrealizowano budowę 4 obiektów piętrzących wodę, zbudowano progi i groble na ciekach wodnych w leśnictwach Powodowo i Zacisze.

Skutki  realizacji tych zadań:
  • zwiększenie zasobów wodnych nadleśnictwa poprzez meliorację,
  • poprawa stosunków wodnych na terenie leśnictw, 
  • zrekompensowanie odpływu wód opadowych,
  • wzbogacenie lokalnego środowiska o wodopój dla znajdującej się na tym terenie zwierzyny,
  • spowolnienie odpływu powierzchniowego wody, 
  • wzmocnienie drzewostanów poprzez ograniczenie znacznych wahań wód gruntowych. 
Wykonane urządzenia nie są uciążliwe dla środowiska, a ich realizacja była prowadzona w sposób przyjazny dla otoczenia.